IELTS Writing Task 2 ตัวอย่าง พร้อมวิเคราะห์โครงสร้าง + Model Answers

วันนี้ OpenDurian มีโครงสร้าง IELTS Writing Task 2 หลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งตัวอย่าง IELTS Writing Task 2 Model Answers แบนด์ 7+ มาให้ไว้ฝึก แบะเป็นตัวอย่างในการเตรียมตัวสอบ IELTS กันค่ะ

IELTS Writing Task 2 ตัวอย่าง

พร้อมวิเคราะห์โครงสร้าง + Model Answers

 

หลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับ ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Writing Task 1 กันไปแล้ว บทความนี้เรามาดูการเขียน IELTS Writing Task 2 กันค่ะ ในการเขียน IELTS Writing Task 2 จะมีรูปแบบคำถามที่หลากหลายมาก บทความนี้ได้เตรียมมาให้ดูเป็นตัวอย่างกันทั้งหมด 6 รูปแบบ นั่นคือ

 • IELTS Writing Task 2 แบบ Both Views
 • IELTS Writing Task 2 แบบ Agree/Disagree
 • IELTS Writing Task 2 แบบ Advantages/Disadvantages 
 • IELTS Writing Task 2 แบบ Answer Questions
 • IELTS Writing Task 2 แบบ Causes and Solutions
 • IELTS Writing Task 2 แบบ Causes and Effects

 

โครงสร้างในการเขียน IELTS Writing Task 2 ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

 1. Introduction (ทวนคำถาม เกริ่นนำ แสดงจุดยืน)

 2. Body Paragraphs (เนื้อหา ประเด็น ตัวอย่างเสริม)

 3. Conclusion (สรุปจบ ย้ำจุดยืน)

 

การเขียน Introduction

Let’s take a closer look at the introduction! เรามาวิเคราะห์กันดีกว่า ว่า การเขียน Introduction ให้ Effective ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง คำตอบ คือต้องมีส่วนประกอบดังนี้

1)  Hook (อันนี้มีหรือไม่มีก็ได้นะ แต่มีก็จะดีมากๆเลย)

Hook ในการเขียนคืออะไร? -- คือการเปิด essay ด้วยข้อความที่ดึงดูดคนอ่านให้สนใจ และอยากจะติดตาม อ่านงานเขียนต่อ ปกติแล้วถ้าเป็นการเขียน IELTS Writing อาจไม่จำเป็ฯต้องมีก็ได้ เนื่องจากอาจจะทำให้เสียเวลาในการคิด และถ้ายังไม่แม่นมากพอ อาจจะเขียน Hook ที่หลุดประเด็นจากโจทย์ไปก็ได้ ทำให้เสียคะแนนโดยใช่เหตุ

2) Paraphrase (การทวนโจทย์ หรือคำถาม โดยปรับเปลี่ยนคำ แต่ยังคงความหมายเดิมอยู่)

ใน Introduciton นั้นควรจะมีการ paraphrase คำถามหรือโจทย์ก่อนที่จะไป thesis statement แต่ต้องระวัง! สิ่งที่ไม่ควรทำเลยคือ "การลอกประโยคคำถาม หรือโจทย์มาเขียนเลย" โดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนคำเลย (จะทำให้เสียคะแนนได้ค่ะ)

3) Thesis Statement (ประโยคแสดง main idea ของ essay)

ในการเขียน Introduction นั้น การเขียน thesis statement นั้นสำคัญมาก! เพราะประโยคนี้จะแสดง standpoint (จุดยืน) ของคำตอบของเรา ซึ่งจะถือว่าเป็น main idea (ใจความหลัก) ของงานเขียน และจะเป็นตัวช่วยในการตีกรอบประเด็นเนื้อหาที่เราจะเขียนในส่วนถัดไปด้วย

 

การเขียน Body Paragraphs

ในการเขียน essay มาตรฐาน นั้น ส่วนมากจะประกอบไปด้วย 2-3 Body Paragraphs ขึ้นอยู่กับประเด็นที่เราต้องการจะเขียน โดยจะแบ่งโครงสร้างได้เป็น

Body Paragraph 1

 • Topic sentence 1
  ประโยคขึ้นต้น paragraph เพื่อแสดง main idea ของ paragraph
 • Example 1
  ตัวอย่างเพื่อ support ประโยค topic sentence ให้ดูมีน้ำหนัก น่าเชื่อถือมากขึ้น

Body Paragraph 2

 • Topic sentence 2
  ประโยคขึ้นต้น paragraph เพื่อแสดง main idea ของ paragraph
 • Example 2
  ตัวอย่างเพื่อ support ประโยค topic sentence ให้ดูมีน้ำหนัก น่าเชื่อถือมากขึ้น

Body Paragraph 3

 • Topic sentence 3
  ประโยคขึ้นต้น paragraph เพื่อแสดง main idea ของ paragraph
 • Example 3
  ตัวอย่างเพื่อ support ประโยค topic sentence ให้ดูมีน้ำหนัก น่าเชื่อถือมากขึ้น

 

การเขียน Conclusion

สำหรับการเขียนสรุปนั้นจะเป็น Paragraph สุดท้ายของ essay โยยที่จะเป็นการสรุป main idea อีกครั้ง (จากช่วง Introduction) และสรุปประเด็นจาก Body paragraph แบบกระชับ เพื่อเป็นการย้ำจุดยืน หรือความคิดเห็นของเราอีกที

ระวัง! หลายคนจะมีปัญหากับการเขียน Conclusion เพราะบางทีจากที่จะสรุปประเด็น และ main idea แต่เขียน ๆ ไป กลายเป็นเกิดประเด็นใหม่งอกขึ้นมาแทน หรือไม่ก็กลายเป็นจัดแย้งกับสิ่งที่ตัวเองเขียนไปใน Body paragraphs เพราะงั้นต้องฝึกเขียนกันบ่อยๆ นะคะ

 

٭٭٭٭٭٭٭٭

พอเรารู้โครงสร้างการเขียน Writing แบบพื้นฐานแล้ว ทีนี้ลองมาดูกันค่ะว่าในการสอบ IELTS Writing Task 2 นั้น จะมีรูปแบบโจทย์ หรือคำถามแบบไหนบ้าง และควรจะเขียนตอบประมาณไหน สามารถดูได้จากตัวอย่าง Model answers เลยค่ะ (ลองฝึกดูโครงสร้างการเขียน essay ไปด้วยนะคะ จะเห็นภาพขัดขึ้นว่าส่วนไหน ควรเขียนประมาณไหนค่ะ)

 

IELTS Writing Task 2 Pattern 1: Both Views

It is commonly believed that nowadays main factors that affect a child's development are media, pop culture and friends. A different point of view is that a family plays the most significant role. Discuss both views and give your opinion.

 

Model Answer:

(Introduction)


It is often held that teachers, peers and the media have a significant influence on the life of children. While some people argue that these factors are predominant in shaping a child's future, others believe that parents impact their offspring in more critical ways. This essay will discuss both these points of view and argue in favour of the latter.

Paraphrase
Thesis Statement or Lead-in

View 1 (Body Paragraph 1)
On the one hand, the books children read and the music they listen to form their belief system. In other words, children tend to copy the behaviour of their favourite personality or a fictional character. Moreover, when little ones work and play in groups, they are influenced by their peers. Finally, other factors, like the media, prompt children to want things regarded as fashionable. For instance, children demand toys that they see on television.

View 2 (Body Paragraph 2)
On the other hand, a child's personality is malleable at a very young age, and parents are always present in their life at this stage. Also, very young children love to imitate. For example, children who come from a dysfunctional family often exhibit behavioural problems at school. An emotionally secure environment at home is also critical for the child's confidence. Some studies have proven that children would feel vulnerable if they are placed in an environment where they feel emotionally insecure. Also, researches have shown that some children’s traumatic experience is caused by a separation from their parents. Moreover, parents also teach children about setting boundaries.

(Conclusion)
In conclusion, children's choices of friends, books or music depends on the values instilled in them by their parents. Therefore, parents hold more substantial sway over their offspring than media, pop culture and friends circle.

 

 

IELTS Writing Task 2 Pattern 2: Agree/Disagree

Big salary is much more important than job satisfaction.

To what extent do you agree or disagree?

 

Model Answer:

(Introduction)

It is often argued that it is more advantageous to choose a job with a high wage, even if it doesn't appeal to you at all. I completely disagree with this opinion and think that job satisfaction is much more important than salary.

Paraphrase
Thesis Statement or Lead-in

Disagreement 1 (Body Paragraph 1)

First of all, I believe that job satisfaction gives people a sense of fulfillment that no money can guarantee. Even if someone is earning a high salary, but feels tensed and compromises with his conscience, this person won’t enjoy his life. While pursuing one’s interests will always bring pleasure and a feeling of satisfaction. For example, a lot of famous researchers made their career choices not because of appealing wages, but because they were passionate about science. That’s why it’s more important to choose the kind of work that makes you happy than to look only at a high salary.

Disagreement 2 (Body Paragraph 2)

Secondly, doing what you like keeps you motivated and therefore leads to a career growth. In other words, there is a strong relation between job satisfaction and productivity. People who love their jobs can easily excel in their fields of work and achieve better results than those who put salary in the first place. For instance, Henry Miller decided to leave his everyday job despite a good wage and ventured to become a writer. And after enduring years of ups and downs he became one of the most famous and well-paid authors of the twentieth century. Thus, advantages of jobs that keep you satisfied outweigh the drawback of a low salary in a long-term perspective.

(Conclusion)

To conclude, I strongly believe that job satisfaction is more beneficial than a high salary because it makes people happy and motivated.

 

 

IELTS Writing Task 2 Pattern 3: Advantages/Disadvantages

In today’s world, private companies rather than the government pay for and conduct most scientific research.

Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

 

Model Answer:

(Introduction)

These days, most scientific research activities are funded and undertaken by private companies instead of the government. Although there are several benefits from this trend, its drawbacks are more significant.

Paraphrase
Thesis Statement or Lead-in

Advantages (Body Paragraph 1)

On the one hand, private funding helps scientific research to be conducted without interruptions caused by significant government budget cuts. Reduced state funding in the recent decade has led scientists to be insufficiently paid and research activities to be constantly delayed. Furthermore, private funders usually are risk-takers and, therefore, more willing to provide bigger financial assistance. This means that research institutes are able to afford better facilities and equipment that allow them to be more efficient and to produce more accurate outcomes. Also, scientists would be more well-paid for their work and hence more motivated to undertake their researches.

Disadvantages (Body Paragraph 2)

On the other hand, it is difficult to ensure the reliability of research outcomes when private entities are the funders. Research institutes have to agree upon the terms and conditions dictated by the companies that pay them and act accordingly. It means that the final research results may be manipulated towards the direction that is favorable for the funders. Consequently, scientific research activities could be turned into profit-driven programs that benefit only a handful of organizations instead of society as a whole.

(Conclusion)

In conclusion, the downsides of the increasing reliance on private, instead of the government, funding to conduct scientific researches are greater than the advantages due to the concern over the integrity of such researches.

 

IELTS Writing Task 2 Pattern 4: Answer Questions

Today, parents spend little free time with their children.

Why is this the case? Who are more affected: parents or children?

 

Model Answer:

(Introduction)
Modern parents hardly spend time with their children, even in their free time. There are a number of reasons for this, and children are likely to face greater consequences of this lack of parental presence.

Paraphrase
Thesis Statement or Lead-in

Question 1 (Body Paragraph 1)

Parents are less and less involved in their children’s lives for two reasons. Firstly, some people continue to work after leaving office since many jobs require such extra labour. Jobs in accounting or banking, for example, usually entail heavy workloads which may not be dealt with during office hours. This leads to more time being allocated to work instead of family. Secondly, many modern parents spend their free time on smartphones rather than with their children. Since smartphones grew in tremendous popularity in the past decades, vast numbers of people have been drawn and attached to such devices for different purposes, be it simply reading news or engaging in social media activities.

Question 2 (Body Paragraph 2)

Spending little free time with children causes severe emotional distress and behavioral problems. Children who lack parental attention are likely to feel emotionally neglected. This may lead to lower self-esteem and antisocial behaviors, including delinquency, illegal drug use, and unsafe sexual relationships. More seriously, this may badly shape those children’s personalities and perception of life when they enter adulthood. While parents who are frequently absent throughout the day can also be negatively affected, the consequences that their children have to suffer from are far worse.

(Conclusion)

In conclusion, due to modern work requirements and smartphone overuse, parents have no time for their children. As a consequence, this lack of parental presence does more significant harm to children than it does to parents.

 

IELTS Writing Task 2 Pattern 5: Causes and Solutions

Today, the quality of life in large cities is decreasing.

Discuss the causes and solutions.

 

Model Answer:

 

(Introduction)

The global phenomenon of urbanisation from the beginning of industrialisation to the present day has brought opportunity and prosperity, albeit at a cost in the quality of life. With an increasing city population, the complexity of the challenges also increases, the causes and solutions for this are outlined below.

Paraphrase
Thesis Statement or Lead-in

Causes (Body Paragraph 1)

The causes for the decrease in the quality of life are paradoxically the prosperity endowed on such metropolitan centres. Their growth is largely due to the increase of opportunities on offer, which in turn increases their attractiveness, essentially they are trapped in a positive self-reinforcing cycle. However, this eventually leads to a decrease in the quality of life as the city can experience overcrowding, exorbitant property prices, and increased vulnerability to terrorist attacks. For example the density of London makes it a more efficient place to attack, when compared to a smaller city such as Bradford. Therefore, due to continuous growth and prosperity, urban citizens, especially the less well off, often experience a lower standard of living.

Solutions (Body Paragraph 2)

Considering the solutions, greater investment in public transport would ease traffic congestion, as would bike lanes. In theory this would reduce air pollution, and possibly improve the wellbeing of the population if they did adopt a more active lifestyle and cycle to work. To counter violent terrorist attacks, cities could embark on CCTV installations, so as to closely monitor for threats. For example, it is said, the CCTV in London has foiled many potential attacks, and therefore greatly increased the security of its citizens.

(Conclusion)

To conclude, a wealthy city attracts a large population inflow, which then causes pressure on existing infrastructure and security. Various solutions exist to mitigate such drawbacks, nevertheless, an indefinite solution has yet to be found.

 

IELTS Writing Task 2 Pattern 6: Causes and Effects

The percentage of overweight children in western society has increased by almost 20% in the last ten years.

Discuss the causes and effects of this disturbing trend.

 

Model Answer:

(Introduction)

Over the last ten years, western societies have seen close to a 20% rise in the number of children who are overweight. This essay will discuss some reasons why this has occurred and examine the consequences of this worrying trend.

Paraphrase
Thesis Statement or Lead-in

Causes (Body Paragraph 1)

The main cause of this problem is an unhealthy diet. Over the last decade, there has been a prolific increase in the number of fast food restaurants. For example, on nearly every high street there is a McDonald’s, Kentucky Fried Chicken or Pizza Hut. The food in these places has been proven to be very unhealthy, and much of the advertising is targeted at children, thus ensuring that they constitute the bulk of the customers of these establishments. However, it is not only due to eating out, but also the types of diet many children have at home. A lot of food consumed is processed food, especially with regard to ready-made meals which are a quick and easy option for parents who do not have time to prepare food for their children.

Effects (Body Paragraph 2)

The effects of this have been and will continue to be extremely serious. Firstly, there has been a large increase in diseases related to obesity amongst children, especially diabetes. This debilitating illness indicates that a child has to be injected with insulin for the rest of their life. Not only this, overweight children often experience bullying from other children, which may affect their mental health. Also, the negative stigma of being overweight may lead to low self-esteem.

(Conclusion)

To sum up, it is evident that there are several causes of obesity amongst children, and a variety of negative effects. Hence, society must ensure steps are taken to prevent this problem from deteriorating any further.

 

เป็นยังไงกันบ้างคะ? หวังว่าทุกคนจะได้แนวการเขียน และการเรียบเรียงโครงสร้างงานเขียนไปใช้ประโยชน์กันนะคะ แต่อย่าลืมว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียน Essay Writing ทุก ๆ รูปแบบ คือ

1) การมี Introduction ที่สมบูรณ์ นั่นคือ Hook + Paraphrase + Thesis Statement หรือ Lead-in

2) ในแต่ละ Body Paragraph ควรมี Topic Sentence ซึ่งเป็นประโยคที่แสดงถึงใจความสำคัญในทุก ๆ ย่อหน้า และควรมีการยกตัวอย่างที่มีไป support งานเขียนของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) การเขียน Conclusion เป็นการ wrap up ข้อมูลต่าง ๆ ที่เราเขียนไป ให้ผู้อ่านได้เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าสุดท้ายเรามีความคิดเห็นอย่างไร และเหตุผลของเราคืออะไร

 

★ Kru Jeab IELTS การันตี Band 7.0+ ★

ติว IELTS Academic ครูเจี๊ยบ

ติว IELTS General Training ครูเจี๊ยบ

ติว IELTS Online ครบทุกทักษะ เนื้อหาครบ เทคนิคเพียบ เก็งโจทย์แม่น!

★ ติว IELTS ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking

★ ติวจากพื้นฐาน เจาะลึกข้อสอบทุกพาร์ท โจทย์ทุกแบบ

★ ตะลุยแนวข้อสอบเหมือนจริง เฉลยโดยครูเจี๊ยบ

★ การันตี 7.0+ (ไม่ถึงสามารถทวนคอร์สได้)

★ เรียนแบบ Online ไม่ต้องเดินทางไปไหน

โดย Tong Tanawat P