จะยื่นพอร์ต เช็คให้ดี TCAS รอบ1 ใครว่าไม่ต้องสอบ??

จะยื่นพอร์ต เช็คให้ดี TCAS รอบ1 ใครว่าไม่ต้องสอบ??

3 วิธี แต่งประโยค 'บอกอนาคต' เป็นภาษาอังกฤษ

3 วิธี แต่งประโยค 'บอกอนาคต' เป็นภาษาอังกฤษ