MATH Hack ลำดับและอนุกรม

วิดีโอแนะนำคอร์ส

ติวเน้นๆ เต็มบทลำดับและอนุกรม ม.ปลาย สำหรับคนอ่อนเลข

  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส MATH Hack ลำดับและอนุกรม

วิดีโอแนะนำคอร์ส

ติวเน้นๆ เต็มบทลำดับและอนุกรม ม.ปลาย สำหรับคนอ่อนเลข

  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
30 คลิป
โจทย์ 100 ข้อ
3 ชม. 7 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส MATH Hack ลำดับและอนุกรม