MATH Hack สถิติ

วิดีโอแนะนำคอร์ส

ติวเน้นๆ เต็มบทสถิติ ม.ปลาย สำหรับคนอ่อนเลข

  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส MATH Hack สถิติ

วิดีโอแนะนำคอร์ส

ติวเน้นๆ เต็มบทสถิติ ม.ปลาย สำหรับคนอ่อนเลข

  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
11 คลิป
โจทย์ 17 ข้อ
1 ชม. 20 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส MATH Hack สถิติ