พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน (Intro to Complex Number)


จำนวนเชิงซ้อน

 

ระนาบเชิงซ้อน

 

การเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อน

 

การบวกลบและการคูณจำนวนเชิงซ้อน

 

 

คำคล้าย: 
  • พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน
  • Intro to Complex Number