ไฮเพอร์โบลา (Hyperbola)


คำคล้าย: 
  • ไฮเพอร์โบลา
  • Hyperbola