durian-yellow
OpenDurian LOGO
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
แพ็ครวมคอร์ส ก.พ. HACK
คอร์สแพ็ครวมคอร์ส ก.พ. HACK 3 คอร์ส เนื้อหาครบและเทคนิคเพียบพร้อมสอบเข้าราชการได้ทันที
นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล
สิ่งที่คุณจะได้รับ
 • รวมคอร์ส ก.พ. ทั้ง 3 คอร์ส
 • เทคนิคการทำข้อสอบ
 • เข้าใจง่าย กระชับ
 • แบบฝึกหัดทบทวน
แพ็ครวมคอร์ส ก.พ. HACK
คอร์สแพ็ครวมคอร์ส ก.พ. HACK 3 คอร์ส เนื้อหาครบและเทคนิคเพียบพร้อมสอบเข้าราชการได้ทันที

รวมคอร์สติว ก.พ.ภาค ก

⭐️ แพ็ครวมคอร์ส ก.พ. HACK ทั้ง 3 คอร์ส กับติวเตอร์มากประสบการณ์และความสามารถ⭐️ 

เน้นเทคนิค ทำข้อสอบ สำหรับคนพื้นฐานน้อย ทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ความสามารถทั่วไป 

 

ความสามารถทั่วไป

บทเรียนคอร์สนี้ประกอบไปด้วย -

 • อนุกรม (การหาแพทเทิร์นอนุกรม และ แนวข้อสอบอนุกรม)

 • โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั่วไป การคิดเปอร์เซ็นต์

 • การวิเคราะห์ข้อมูล (ตาราง และ สดมภ์)

 • เหตุผล (อุปมาอุปไมย และ ตรรกะ)

 • สรุปความ (สรุปความจากภาษา และ สัญลักษณ์)

ภาษาไทย

บทเรียนคอร์สนี้ประกอบไปด้วย -

 • รู้จักคำในภาษาไทย (คำราชาศัพท์ คำสมาส คำสนธิ คำพ้อง)

 • ประโยค (โครงสร้างประโยค ประโยคบกพร่อง และ การเรียงประโยค)

 • บทความภาษาไทย (เทคนิคการอ่านบทความสั้น และ ยาว)

 • สำนวน สุภาษิต คำพังเพย และ การใช้ภาษาให้ถูกต้อง

ภาษาอังกฤษ

บทเรียนคอร์สนี้ประกอบไปด้วย -

 • โจทย์  Conversation (Short Conversation & Long Conversation)

 • โจทย์คำศัพท์ (Noun / Verb / Adjective และ Adverb)

 • โจทย์ Grammar

 • โจทย์ Reading (Short Passage & Long Passage)

บทเรียน แพ็ครวมคอร์ส ก.พ. HACK

นโยบายการคืนเงิน
*ผลการเรียนขึ้นอยู่กับบุคคล
สิ่งที่คุณจะได้รับ
 • รวมคอร์ส ก.พ. ทั้ง 3 คอร์ส
 • เทคนิคการทำข้อสอบ
 • เข้าใจง่าย กระชับ
 • แบบฝึกหัดทบทวน