คอร์ส ก.พ. Hack: ภาค ก ความสามารถทั่วไป

วิดีโอแนะนำคอร์ส

คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก ความสามารถทั่วไป แบบตรงจุด กระชับ เน้นเทคนิคที่ทำได้แม้ไม่เก่งคณิต

  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส ก.พ. Hack: ภาค ก ความสามารถทั่วไป

วิดีโอแนะนำคอร์ส

คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก ความสามารถทั่วไป แบบตรงจุด กระชับ เน้นเทคนิคที่ทำได้แม้ไม่เก่งคณิต

  • ครูปอม โอเพ่นดูเรียน
คอร์ส ก.พ. Hack: ภาค ก ความสามารถทั่วไป จะเปิดให้บริการ คร้าบ
Share With

รายละเอียด
13 คลิป
โจทย์ 47 ข้อ
5 ชม. 15 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส ก.พ. Hack: ภาค ก ความสามารถทั่วไป