1. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 7.1 มีนาคม 2553

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 7.1 มีนาคม 2553

 2. แนวข้อสอบ

  PAT 7.1 มีนาคม 2554

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 7.1 มีนาคม 2554

2 จาก 2