1. แนวข้อสอบ

  ตะลุยข้อสอบ Error Identification ชุดที่ 1

  ข้อสอบ Part Grammar ที่ออกเกือบทุกสนาม เก็บคะแนนได้ไม่ยาก

 2. แนวข้อสอบ

  GAT Eng ตุลาคม 2559

  ข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ สอบเดือน ตุลาคม 2559

 3. แนวข้อสอบ

  ตะลุยข้อสอบ Error Identification ชุดที่ 2

  ข้อสอบ Part Grammar ที่ออกเกือบทุกสนาม เก็บคะแนนได้ไม่ยาก

 4. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 5 มีนาคม 2553

  รวมจากข้อสอบจริง PAT5 มีนาคม 2553

 5. แนวข้อสอบ

  PAT 6 มีนาคม 2553

  ข้อสอบ PAT 6 ชุดนี้มีความง่ายและยากปะปนกันไปเหมือนข้อสอบชุดปีก่อน ๆ

 6. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 3 มีนาคม 2553

  ชุดนี้ต้นแบบข้อสอบตระกูล PAT 3 ที่ยังไม่ยากมาก หลายข้อคล้ายข้อสอบเอ็นทรานซ์เก่าๆ

 7. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 5 มีนาคม 2554

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 5 มีนาคม 2554

 8. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 7.1 มีนาคม 2553

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 7.1 มีนาคม 2553

 9. แนวข้อสอบ

  PAT 4 มีนาคม 2553

  รวมจากข้อสอบจริง PAT4 มีนาคม 2553

 10. แนวข้อสอบ

  PAT 7.2 มีนาคม 2553

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 7.2 มีนาคม 2553

10 จาก 170