1. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ สังคมศึกษา มกราคม 2556

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2556

 2. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ สังคมศึกษา มกราคม 2555

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2555

 3. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ สังคมศึกษา มกราคม 2557

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2557

 4. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ สังคมศึกษา มกราคม 2558

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2558

4 จาก 4