1. แนวข้อสอบ

  สังคมศึกษา 7 วิชาสามัญ มกราคม 2556

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2556

 2. แนวข้อสอบ

  สังคมศึกษา 7 วิชาสามัญ มกราคม 2555

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2555

 3. แนวข้อสอบ

  สังคมศึกษา 7 วิชาสามัญ มกราคม 2557

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2557

 4. แนวข้อสอบ

  สังคมศึกษา 7 วิชาสามัญ มกราคม 2558

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2558

 5. แนวข้อสอบ

  สังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ มีนาคม 2561

  รวมจากข้อสอบจริง 9 วิชาสังคมศึกษา มีนาคม 2561

5 จาก 5