โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT1 กรกฎาคม 2553

PAT1 ชุดนี้มีข้อสอบตรรกะในตารางแหวกแนวเยอะดี ใครลอจิกแม่นๆ ต้องลอง

ข้อสอบ PAT 1 ชุดนี้ยังคงเน้นโจทย์ปัญหาเชาวน์ที่แหวกแนวโดยเฉพาะตรรกะในตาราง เติมตัวเลขลงในตาราง หรือแม้แต่โจทย์ Sudoku ในตำนานก็มีด้วย  นอกนั้นเป็นแนวโจทย์ PAT 1 ทั่วไปที่ควรลองฝึกฝนให้ชำนาญ

 

50 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 ตรรกศาสตร์
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 เซต
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 6. ความยาก : ยาก ข้อ 6 ตรีโกณมิติ
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 ตรีโกณมิติ
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 12. ความยาก : ง่าย ข้อ 12 เมทริกซ์
 13. ความยาก : ยาก ข้อ 13 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ตรีโกณมิติ
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 15. ความยาก : ง่าย ข้อ 15 จำนวนเชิงซ้อน
 16. ความยาก : ง่าย ข้อ 16 เวกเตอร์
 17. ความยาก : ยาก ข้อ 17 ลำดับและอนุกรม
 18. ความยาก : ยาก ข้อ 18 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 แคลคูลัส
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 สถิติ
 21. ความยาก : ง่าย ข้อ 21 สถิติ
 22. ความยาก : ยาก ข้อ 22 ความน่าจะเป็น
 23. ความยาก : ยาก ข้อ 23 ลำดับและอนุกรม
 24. ความยาก : ง่าย ข้อ 24 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 25. ความยาก : ยาก ข้อ 25 ลำดับและอนุกรม
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 เซต
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 28. ความยาก : ยาก ข้อ 28 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 29. ความยาก : โหดสัส ข้อ 29 ตรีโกณมิติ, ปัญหาเชาว์
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 เมทริกซ์
 31. ความยาก : โหดสัส ข้อ 31 เมทริกซ์, ปัญหาเชาว์
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 เวกเตอร์
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33 จำนวนเชิงซ้อน
 34. ความยาก : โหดสัส ข้อ 34 ลำดับและอนุกรม, ปัญหาเชาว์
 35. ความยาก : ยาก ข้อ 35 ลำดับและอนุกรม
 36. ความยาก : ง่าย ข้อ 36 แคลคูลัส
 37. ความยาก : ยาก ข้อ 37 แคลคูลัส
 38. ความยาก : ยาก ข้อ 38 แคลคูลัส
 39. ความยาก : โหดสัส ข้อ 39 ลำดับและอนุกรม
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 ลำดับและอนุกรม
 41. ความยาก : โหดสัส ข้อ 41
 42. ความยาก : ยาก ข้อ 42 ความน่าจะเป็น
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 สถิติ
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 สถิติ
 45. ความยาก : ยาก ข้อ 45 ปัญหาเชาว์
 46. ความยาก : ง่าย ข้อ 46 ปัญหาเชาว์
 47. ความยาก : ยาก ข้อ 47 ปัญหาเชาว์
 48. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 48 ปัญหาเชาว์
 49. ความยาก : ยาก ข้อ 49 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 50. ความยาก : ยาก ข้อ 50 ลำดับและอนุกรม, ปัญหาเชาว์