โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT1 กรกฎาคม 2552

PAT1 เก่าเก็บ ชุดนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ซ้อมฝีมือ ความโหดยังมาไม่เต็ม

ชุดนี้เป็นข้อสอบ PAT1 ชุดแรกๆ ที่ออกมาให้เด็ก ม.6 ปีนั้นตะลึงกัน แต่ข้อสอบชุดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของข้อสอบตระกูล PAT1 เพราะถ้าเทียบกับชุดหลังๆ แล้ว ชุดนี้ถือว่ามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าชุดหลังๆ เยอะ  เพราะฉะนั้นข้อสอบข้อที่เคยออกง่าย ปัจจุบันมันไม่ง่ายแบบนี้อีกแล้ว แต่ข้อที่ยากก็ยังคงความยากเหมือนเดิมไม่ลดลงเลย

 

50 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 ตรรกศาสตร์
 2. ความยาก : ยาก ข้อ 2 ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 เซต
 4. ความยาก : ง่าย ข้อ 4 เซต
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 10. ความยาก : ยาก ข้อ 10 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 11. ความยาก : ยาก ข้อ 11 ตรีโกณมิติ
 12. ความยาก : ยาก ข้อ 12 เวกเตอร์
 13. ความยาก : ยาก ข้อ 13 ตรีโกณมิติ
 14. ความยาก : โหดสัส ข้อ 14 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 15. ความยาก : ยาก ข้อ 15 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 16. ความยาก : ง่าย ข้อ 16 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 18. ความยาก : ง่าย ข้อ 18 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 19. ความยาก : ยาก ข้อ 19 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 21. ความยาก : ยาก ข้อ 21 เมทริกซ์
 22. ความยาก : ง่าย ข้อ 22 เมทริกซ์
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 เมทริกซ์
 24. ความยาก : ง่าย ข้อ 24 เวกเตอร์
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 เวกเตอร์
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 จำนวนเชิงซ้อน
 27. ความยาก : ง่าย ข้อ 27 จำนวนเชิงซ้อน
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 กำหนดการเชิงเส้น
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 ลำดับและอนุกรม
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 ลำดับและอนุกรม
 31. ความยาก : โหดสัส ข้อ 31 ลำดับและอนุกรม
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 แคลคูลัส
 33. ความยาก : ยาก ข้อ 33 แคลคูลัส
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 แคลคูลัส
 35. ความยาก : ยาก ข้อ 35 ความน่าจะเป็น
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 เซต, ทฤษฎีจำนวน
 37. ความยาก : ยาก ข้อ 37 ความน่าจะเป็น
 38. ความยาก : โหดสัส ข้อ 38 ความน่าจะเป็น
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 ความน่าจะเป็น
 40. ความยาก : ยาก ข้อ 40 สถิติ
 41. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 41 สถิติ
 42. ความยาก : ยาก ข้อ 42 สถิติ
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 สถิติ
 44. ความยาก : ยาก ข้อ 44 สถิติ
 45. ความยาก : ยาก ข้อ 45 สถิติ
 46. ความยาก : โหดสัส ข้อ 46 ปัญหาเชาว์
 47. ความยาก : โหดสัส ข้อ 47 ลำดับและอนุกรม
 48. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 48 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 49. ความยาก : ยาก ข้อ 49 ปัญหาเชาว์
 50. ความยาก : ยาก ข้อ 50 ปัญหาเชาว์