คำสอนในข้อใดไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
 

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า