คำสอนในข้อใดไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า