ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Centriole

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด