1. แนวข้อสอบ

  PAT 7.2 มีนาคม 2554

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 7.2 มีนาคม 2554

 2. แนวข้อสอบ

  PAT 7.6 มีนาคม 2554

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 7.6 มีนาคม 2554

 3. โดย พี่ไก่แจ้

  แนวข้อสอบ

  GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2554

  ข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ

 4. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 1 มีนาคม 2554

  ข้อสอบ PAT1 มีนา 54 พร้อมเฉลยละเอียดอ่านง่าย เข้าใจได้ทันที

 5. แนวข้อสอบ

  O-NET สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

  รวมจากข้อสอบจริง O-NET สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ กุมภาพันธ์ 2554

 6. แนวข้อสอบ

  O-NET ภาษาไทย ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

  รวมจากข้อสอบจริง O-NET ภาษาไทย กุมภาพันธ์ 2554

 7. แนวข้อสอบ

  O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

  รวมจากข้อสอบจริง O-NET วิทยาศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2554

 8. แนวข้อสอบ

  O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

  รวมจากข้อสอบจริง O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กุมภาพันธ์ 2554

 9. แนวข้อสอบ

  O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

  รวมจากข้อสอบจริง O-NET ภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ์ 2554

 10. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

  เนื้อหาไม่เกินคณิตฯ พื้นฐาน แต่ต้องเข้าใจเนื้อหาและมีความรอบคอบจึงจะได้คะแนนดี

10 จาก 216