1. แนวข้อสอบ

  PAT 7.6 มีนาคม 2554

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 7.6 มีนาคม 2554

 2. โดย พี่ไก่แจ้

  แนวข้อสอบ

  GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2554

  ข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ

 3. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 1 มีนาคม 2554

  ข้อสอบ PAT1 มีนา 54 พร้อมเฉลยละเอียดอ่านง่าย เข้าใจได้ทันที

 4. แนวข้อสอบ

  O-NET สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

  รวมจากข้อสอบจริง O-NET สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ กุมภาพันธ์ 2554

 5. แนวข้อสอบ

  O-NET ภาษาไทย ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

  รวมจากข้อสอบจริง O-NET ภาษาไทย กุมภาพันธ์ 2554

 6. แนวข้อสอบ

  O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

  รวมจากข้อสอบจริง O-NET วิทยาศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2554

 7. แนวข้อสอบ

  O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

  รวมจากข้อสอบจริง O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กุมภาพันธ์ 2554

 8. แนวข้อสอบ

  O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

  รวมจากข้อสอบจริง O-NET ภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ์ 2554

 9. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

  เนื้อหาไม่เกินคณิตฯ พื้นฐาน แต่ต้องเข้าใจเนื้อหาและมีความรอบคอบจึงจะได้คะแนนดี

 10. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  SAT I Math Section #1

  แนวข้อสอบ SAT I คณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบเข้า International School

10 จาก 215