1. โดย พี่ไก่แจ้

  แนวข้อสอบ

  GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2554

  ข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ

 2. แนวข้อสอบ

  PAT 6 มีนาคม 2554

  ข้อสอบ PAT 6 มีนาคม 2553 เพิ่มเติมความยากขึ้นมาอีกระดับ

 3. แนวข้อสอบ

  PAT 4 มีนาคม 2554

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 4 มีนาคม 2554

 4. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 5 มีนาคม 2554

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 5 มีนาคม 2554

 5. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 3 มีนาคม 2554

  ข้อสอบ PAT 3 มีนาคม 2554 ความยากง่ายคงที่ตามมาตรฐานของข้อสอบ PAT3

 6. แนวข้อสอบ

  PAT 7.1 มีนาคม 2554

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 7.1 มีนาคม 2554

 7. แนวข้อสอบ

  PAT 7.2 มีนาคม 2554

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 7.2 มีนาคม 2554

 8. แนวข้อสอบ

  PAT 7.6 มีนาคม 2554

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 7.6 มีนาคม 2554

 9. โดย พี่ไก่แจ้

  แนวข้อสอบ

  GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2554

  ข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ

 10. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 1 มีนาคม 2554

  ข้อสอบ PAT1 มีนา 54 พร้อมเฉลยละเอียดอ่านง่าย เข้าใจได้ทันที

10 จาก 210