1. โดย พี่ไก่แจ้

  แนวข้อสอบ

  GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2555

  ข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ สอบเดือนมีนาคม 2555

 2. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 1 มีนาคม 2555

  แม้โจทย์จะง่ายกว่าปี 54 แต่แนวข้อสอบมีจุดหลอกมากมาย อ่านได้ ทำได้ = มั่นใจ 100%

 3. แนวข้อสอบ

  สังคมศึกษา 7 วิชาสามัญ มกราคม 2555

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2555

 4. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ ภาษาไทย มกราคม 2555

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาภาษาไทย มกราคม 2555

 5. โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 1 ธันวาคม 2554

  PAT1 รอบแรกๆ ที่ไม่เปิดให้ดูข้อสอบจริง

 6. โดย พี่ไก่แจ้

  แนวข้อสอบ

  GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2554

  ข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ

 7. แนวข้อสอบ

  PAT 6 มีนาคม 2554

  ข้อสอบ PAT 6 มีนาคม 2553 เพิ่มเติมความยากขึ้นมาอีกระดับ

 8. แนวข้อสอบ

  PAT 4 มีนาคม 2554

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 4 มีนาคม 2554

 9. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 5 มีนาคม 2554

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 5 มีนาคม 2554

 10. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 3 มีนาคม 2554

  ข้อสอบ PAT 3 มีนาคม 2554 ความยากง่ายคงที่ตามมาตรฐานของข้อสอบ PAT3

10 จาก 217