1. โดย พี่ไก่แจ้

  แนวข้อสอบ

  GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2555

  ข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ สอบเดือนตุลาคม 2555

 2. โดย อ. ปอม

  แนวข้อสอบ

  คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ 2555

  เนื้อหาระดับเลขเสริม ง่ายกว่า PAT1 แต่ต้องระวังโดนหลอก

 3. โดย พี่ไก่แจ้

  แนวข้อสอบ

  GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2555

  ข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ สอบเดือนมีนาคม 2555

 4. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 1 มีนาคม 2555

  แม้โจทย์จะง่ายกว่าปี 54 แต่แนวข้อสอบมีจุดหลอกมากมาย อ่านได้ ทำได้ = มั่นใจ 100%

 5. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ สังคมศึกษา มกราคม 2555

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2555

 6. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ ภาษาไทย มกราคม 2555

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาภาษาไทย มกราคม 2555

 7. โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 1 ธันวาคม 2554

  PAT1 รอบแรกๆ ที่ไม่เปิดให้ดูข้อสอบจริง

 8. โดย พี่ไก่แจ้

  แนวข้อสอบ

  GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2554

  ข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ

 9. แนวข้อสอบ

  PAT 6 มีนาคม 2554

  ข้อสอบ PAT 6 มีนาคม 2553 เพิ่มเติมความยากขึ้นมาอีกระดับ

 10. แนวข้อสอบ

  PAT 4 มีนาคม 2554

  รวมจากข้อสอบจริง PAT 4 มีนาคม 2554

10 จาก 207