1. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 1 มีนาคม 2557

  PAT1 โหดถึงใจเปลี่ยนเป็น 45 ข้อแล้ว โจทย์ยากและคำนวณเยอะ รีบดูให้รู้ทัน

 2. โดย พี่ไก่แจ้

  แนวข้อสอบ

  GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2557

  ข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ สอบเดือนมีนาคม 2557

 3. แนวข้อสอบ

  สังคมศึกษา 7 วิชาสามัญ มกราคม 2557

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2557

 4. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ ภาษาไทย มกราคม 2557

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ ภาษาไทย มกราคม 2557

 5. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 1 มีนาคม 2556

  PAT1 ความยากใกล้เคียงปีล่าสุด ชุดสำคัญสำหรับเตรียมสอบ ไม่อ่านไม่ได้

 6. โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 กุมภาพันธ์ 2556

  ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 7. แนวข้อสอบ

  สังคมศึกษา 7 วิชาสามัญ มกราคม 2556

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2556

 8. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ ชีววิทยา มกราคม 2556

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ ชีววิทยา มกราคม 2556

 9. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ ภาษาไทย มกราคม 2556

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาภาษาไทย มกราคม 2556

 10. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ 2556

  ข้อสอบแนว Speed Test ทำได้รีบทำ ทำไม่ได้ข้ามเลย ซ้อมจับเวลาบ่อยๆ จะได้เปรียบ

10 จาก 221