1. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ สังคมศึกษา มกราคม 2557

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2557

 2. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ ภาษาไทย มกราคม 2557

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ ภาษาไทย มกราคม 2557

 3. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 1 มีนาคม 2556

  PAT1 ความยากใกล้เคียงปีล่าสุด ชุดสำคัญสำหรับเตรียมสอบ ไม่อ่านไม่ได้

 4. โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 กุมภาพันธ์ 2556

  ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 5. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ สังคมศึกษา มกราคม 2556

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสังคมศึกษา มกราคม 2556

 6. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ ชีววิทยา มกราคม 2556

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาสามัญ ชีววิทยา มกราคม 2556

 7. แนวข้อสอบ

  7 วิชาสามัญ ภาษาไทย มกราคม 2556

  รวมจากข้อสอบจริง 7 วิชาภาษาไทย มกราคม 2556

 8. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ 2556

  ข้อสอบแนว Speed Test ทำได้รีบทำ ทำไม่ได้ข้ามเลย ซ้อมจับเวลาบ่อยๆ จะได้เปรียบ

 9. โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

  แนวข้อสอบ

  PAT 1 ตุลาคม 2555

  รวมจากข้อสอบจริง PAT1 ตุลาคม 55 โจทย์ง่ายขึ้นแต่หลอกเยอะ เฉลยอ่านง่าย รูปสวยผุดๆ

 10. โดย พี่ไก่แจ้

  แนวข้อสอบ

  GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2555

  ข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ สอบเดือนตุลาคม 2555

10 จาก 206