ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของข้อความต่อไปนี้

     "รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี" เป็นสุภาษิตไทยโบราณที่มีความแยบยลในการสั่งสอนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกหลาน และยังสามารถใช้ได้ดีในหลายสถานการณ์ การเสนอให้เปลี่ยนเป็น "รักวัวให้ผูก รักลูกให้กอด" น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ควรบัญญัติสุภาษิตใหม่ไม่ใช่ แก้ไขของเดิม

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า