KruBird อิงลิช FIT พื้นฐาน

KruBird อิงลิช FIT พื้นฐาน

เข้ามหาวิทยาลัย หรือจะวัยทำงาน จะไปเที่ยว คุยกับชาวต่างชาติ ปูพื้นภาษาอังกฤษด้วย 'คอร์สอิงลิช FIT พื้นฐาน'

  • ครูเบิร์ด โอเพ่นดูเรียน
    ครูเบิร์ด โอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
  • 91 คลิป
  • โจทย์ 0 ข้อ
  • 20 ชม. 7 นาที
  • ส่งหนังสือถึงบ้าน
  • เพื่อนร่วมเรียน 25,541 คน
intro video

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส KruBird อิงลิช FIT พื้นฐาน