KruBird อิงลิช FIT พื้นฐาน

วิดีโอแนะนำคอร์ส

เข้ามหาวิทยาลัย หรือจะวัยทำงาน จะไปเที่ยว คุยกับชาวต่างชาติ ปูพื้นภาษาอังกฤษด้วย 'คอร์สอิงลิช FIT พื้นฐาน'

  • ครูเบิร์ด โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส KruBird อิงลิช FIT พื้นฐาน

วิดีโอแนะนำคอร์ส

เข้ามหาวิทยาลัย หรือจะวัยทำงาน จะไปเที่ยว คุยกับชาวต่างชาติ ปูพื้นภาษาอังกฤษด้วย 'คอร์สอิงลิช FIT พื้นฐาน'

  • ครูเบิร์ด โอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
91 คลิป
โจทย์ 0 ข้อ
20 ชม. 7 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส KruBird อิงลิช FIT พื้นฐาน