Kru Ploy CU-TEP

วิดีโอแนะนำคอร์ส

ปูพื้นฐาน Grammar ที่จำเป็นในการสอบ CU-TEP พร้อมสรุปเทคนิคทำโจทย์ในทุกพาร์ท (Listening/Reading/Writing) แนวข้อสอบจริง และศัพท์ CU-TEP ที่ออกสอบ 1,000 คำ

  • ครูพลอย โอเพ่นดูเรียน

คอร์ส ติว CU-TEP โดยครูพลอย อักษร จุฬาฯ

วิดีโอแนะนำคอร์ส

ปูพื้นฐาน Grammar ที่จำเป็นในการสอบ CU-TEP พร้อมสรุปเทคนิคทำโจทย์ในทุกพาร์ท (Listening/Reading/Writing) แนวข้อสอบจริง และศัพท์ CU-TEP ที่ออกสอบ 1,000 คำ

  • ครูพลอย โอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
32 คลิป
โจทย์ 0 ข้อ
10 ชม. 33 นาที
ส่งหนังสือถึงบ้าน

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส Kru Ploy CU-TEP